Bramy Szczecińskie

Bramy szczecińskie są pozostałościami fortyfikacji miejskich wielokrotnie przekształcanych w ciągu wieków.
Średniowieczne obwarowania przetrwały do połowy XVI w. Po przejęciu Szczecina przez Szwedów rozpoczęto szeroko zakrojone prace fortyfikacyjne, w wyniku których miasto stało się jedną z potężniejszych fortec europejskich. Wewnątrz nowych obwarowań (9 bastionów i Szaniec Gwiaździsty) pozostawiono mury średniowieczne, które rozebrano dopiero za czasów panowania pruskiego. Podczas kolejnych zmagań prusko-szwedzkich obwarowania uległy częściowemu zniszczeniu. Rozpoczęto ich generalną przebudowę w r. 1724, po przejęciu miasta przez Prusy (w 1713r.). Projektantem … Czytaj dalej . . .

Wentylacja pomieszczeń

Wentylacja pomieszczeń to usunięcie powietrza zużytego i wprowadzenie w to miejsce – świeżego powietrza z zewnątrz.

Wymiana wentylacyjna odbywa się w wyniku:
•    Odpływu powietrza zużytego poprzez pionowe przewody wentylacyjne, przy czym wentylacja może być grawitacyjna lub mechaniczna, wymuszona,
•    Napływu powietrza świeżego poprzez okna lub otwory w ścianach zewnętrznych.

Prawidłowa wentylacja jest bardzo ważna ze względu na usuwanie zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek węgla (powstający na skutek oddychania ludzi, spalania gazu itp.), para wodna, różne zapachy. Niesprawna wentylacja to szybko … Czytaj dalej . . .

Zwiększenie izolacyjności okien

Rozwiązania pozwalające na zwiększenie izolacyjności okien:

•    Niskoemisyjne powłoki na wewnętrznych stronach szyb, które zmniejszają straty ciepła przez promieniowanie. Powłoki odbijają promienie cieplne do wnętrza pomieszczenia (w zimie) oraz zatrzymują część promieniowania słonecznego (w okresie letnim).
– oszklenie popularne z szybą wypełnioną argonem z jedną powłoką niskoemisyjnąna szybie zewnętrznej (U szyby = 1,1 W/m²K)
– oszklenie podwójne z dwoma powłokami niskoemisyjnymi na szybie zewnętrznej i wewnętrznej ( U szyby = 1,0 W/m²K)
– rozwiązanie energooszczędne to oszklenie potrójne z dwoma … Czytaj dalej . . .

Właściwości okien

Szczelność i ochrona przed deszczem i wiatrem
Nieszczelność okien i drzwi ujawnia się w postaci przecieków wody deszczowej i przeciągów. Na ulewne deszcze i wiatry szczególnie narażone są styki ościeżnicy ze ścianą zewnętrzną i uszczelnienia przylgowe pomiędzy ramą a ościeżnicą. Jednocześnie jednak okna ze szczelnymi przylgami między ościeżnicą i ramą okienną wymagają zastosowania dodatkowych urządzeń do wietrzenia, zapewniających dopływ świeżego powietrza.

Ochrona przed ciepłem i słońcem
Dla ochrony przed słońcem stosuje się szyby, których przepuszczalność światła znajduje się powyżej przepuszczalności … Czytaj dalej . . .

Metody osuszania budynków

Metody osuszania budynków – W starych budynkach nie posiadających poziomej izolacji wodoszczelnej problem stanowi zjawisko kapilarnego podciągania wilgoci w zawilgoconych ścianach piwnicznych Osuszanie budynków jest również konieczne w sytuacji, gdy uszkodzona została izolacja pozioma budynku a jej odbudowa nie jest możliwa bez ogromnej ingerencji w konstrukcję. Skutecznym sposobem zabezpieczenia przeciwwilgociowego w budynkach istniejących jest wykonywanie poziomej przepony przeciwwilgociowej.

Metoda iniekcji krystalicznej polega na wierceniu głębokich otworów w równoległych ścianach budynku, z zachowaniem równych odstępów. Do otworów wprowadza się wodny roztwór … Czytaj dalej . . .