Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne uzyskuje się przez mechaniczną obróbkę surowców skalnych.

Kryteria podziału kruszyw mineralnych:

1. Ze względu na rodzaj surowca skalnego i sposób uzyskania:

• Kruszywa naturalne (niekruszone albo kruszone)

– Piasek – kruszywo o wielkości ziaren do 2 mm. W budownictwie stosowany do produkcji zapraw budowlanych, betonów lub do budowy i utrzymania dróg i ulic. Piasek może być sprzedawany jako rzeczny lub kopalniany. Jednostką miary jest 1 m3. Ze względu na różny stopień zawilgocenia kruszywa, należy przyjąć, że masa 1 … Czytaj dalej . . .

Beton i domieszki do betonów

Beton jest to materiał konstrukcyjny powstający w wyniku dojrzewania, wiązania i twardnienia mieszanki kruszywa, spoiwa i wody, z ewentualnym dodatkiem domieszek modyfikujących właściwości (np.. poprzez dodanie środków gazotwórczych otrzymujemy betony komórkowe).

Podział betonów ze względu na gęstość pozorną:

•    Lekkie – o gęstości pozornej mniejszej niż 1800 kg/m3.
•    Zwykłe – o gęstości pozornej od 1800 do 2600 kg/m3.
•    Ciężkie – o gęstości pozornej większej niż 2600 kg/m3 Podstawowym parametrem charakteryzującym beton jest klasa, oznaczająca wytrzymałość na ściskanie mierzoną … Czytaj dalej . . .

Drewno w budownictwie

Drewno jest materiałem budowlanym stosowanym w konstrukcjach ściennych i dachowych, do produkcji okien i drzwi, układania podłóg, wykańczania ścian różnego rodzaju okładzinami oraz do wykonywania deskowań (szalunków) konstrukcji betonowych.

Drewno konstrukcyjne jest podzielone na klasy wytrzymałości, różniące się właściwościami mechanicznymi.

Podstawowym półproduktem drzewnym, otrzymywanym przez podłużne piłowanie (przetarcie) drewna okrągłego (pni drewnianych) jest tarcica.

Tarcicę dzielimy na tarcicę iglastą i tarcicę liściastą. Na elementy konstrukcji budowlanych zasadniczo stosuje się drewno iglaste. Stosowanie drewna liściastego jest dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach. … Czytaj dalej . . .

Szpachle i gładzie

Szpachle i gładzie

Szpachle przygotowują podłoże mineralne przed położeniem na nim farby lub lakieru. Wszystkie szpachle są nakładane i modelowane „na mokro”, a po wyschnięciu szlifowane w celu uzyskania równej i gładkiej powierzchni.

Szpachle do podłoży mineralnych (dostępne przeważnie w kolorze białym) dzieli się na gipsowe (suche mieszanki do zarobienia z wodą) i akrylowe (gotowe do użycia masy).

Podział szpachli do podłoży mineralnych:

•    Szpachle wyrównujące nakładane są warstwami grubości do 3 cm. Służą do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, wypełniania nierówności … Czytaj dalej . . .

Bejce i lakiery

Bejce stosowane są do zmiany zabarwienia drewna znajdującego się we wnętrzu. Mogą być używane tylko na tzw. surowe drewno. Ich nazwa jest zależna od stosowanego barwnika, który upodabnia pokrywane drewno (najczęściej sosnowe) do gatunków bardziej szlachetnych – najczęściej są to: mahoń, palisander, orzech, heban. W bejcach wodnych lub spirytusowych barwnik rozpuszczony jest odpowiednio w wodzie lub alkoholu. Równomierne rozłożenie barwnika dają bejce, w których nośnikiem barwnika jest spoiwo. Dostępne są bejce akrylowe (wodorozcieńczalne) i alkidowe (rozpuszczalnikowe).

Lazury to preparaty zawierające … Czytaj dalej . . .