Elewacja z oblicówki drewnianej

Elewacja z oblicówki drewnianej

Elewacje drewniane montuje się na ruszcie. Najpopularniejsze są deski świerkowe, sosnowe i modrzewiowe. Twardsze i najbardziej odporne na działanie czynników atmosferycznych jest drewno egzotyczne. Deski oblicówki mogą mieć krawędzie proste albo wyprofilowane w pióra i wpusty lub we wręby. Grubość stosowanych desek to 18-20 mm, a szerokość – maksymalnie 15 cm Decydując się na elewację drewnianą trzeba pamiętać, że wymaga ona wielu zabiegów zabezpieczająco-pielęgnacyjnych. Drewno można malować farbami (lakierami) kryjącymi lub transparentnymi (przezroczystymi). Te ostatnie nadają … Czytaj dalej . . .

Ściany z bloków wapienno-piaskowych SILKA

W procesie produkcji materiałów wapienno-piaskowych lub inaczej silikatowych używane są wyłącznie surowce naturalne – piasek, wapno i woda. Proces produkcji cegieł wapienno-piaskowych jest ekologicznie neutralny i energooszczędny. Po wymieszaniu około 90% piasku i 7% wapna, z dodatkiem 3% wody, pozostawia się je na 2 do 4 godzin w stalowych silosach (reaktorach), aby doprowadzić do odpowiedniego fizycznego wymieszania się ze sobą ziaren piasku. Następnie mieszanka wapienno-piaskowa kierowana jest do pras, w których zostaje uformowana w cegły i bloki o odpowiednich rozmiarach … Czytaj dalej . . .

Materiały budowlane z betonu komórkowego

Beton komórkowy wytwarza się z piasku, wody i wapna, z dodatkiem różnego rodzaju spoiw. Piasek czasami zastępowany jest popiołem lub mieszanką popiołu z piaskiem. W budownictwie najczęściej stosuje się beton komórkowy autoklawizowany – poddany w autoklawach działaniu wysokoprężnej pary wodnej i podwyższonej temperatury (180 – 190°C). Beton komórkowy jest charakteryzowany przez markę i odmianę.

•    Marka oznacza średnią wytrzymałość na ściskanie w stanie suchym. Produkowane są bloczki i płytki następujących marek: 1,5/2,0/3,0/4,0 /5,0/6,0/7,0.

•    Odmiana oznacza średnią gęstość objętościową w … Czytaj dalej . . .

Ściany zewnętrzne w systemie POROTHERM

tmp4038-1•    Ściany jednorodne (jednowarstwowe) wykonuje się z pustaków POROTHERM 38 P+W (U = 0,35 W/m2K), POROTHERM 44 P+W (U = 0,31 W/m2K) lub z pustaków POROTHERM 50 P+W (U = 0,29 W/m2K), które mają parametry izolacyjne nie wymagające stosowania dodatkowego docieplenia ściany. Ściany zewnętrzne z pustaków POROTHERM na zaprawie M5 mogą być stosowane w budynkach o wysokości do 7 kondygnacji (w przeciętnych warunkach przy kategorii “A” wykonania robót). Ograniczenie stanowi rozpiętość stropu do 8 m. Użycie do wykonania muru zaprawy … Czytaj dalej . . .

Rodzaje dachówek

Rodzaje dachówek

W budownictwie jednorodzinnym wśród pokryć dachowych przoduje dachówka ceramiczna. Cieszy się ona opinią materiału tradycyjnego, estetycznego, trwałego i stosunkowo łatwego w montażu. Dzięki małym wymiarom dachówki te nadają się do krycia dachów nawet o bardzo skomplikowanych kształtach. Podczas ich układania powstaje niewiele odpadów, łatwa jest także naprawa uszkodzonych fragmentów pokrycia. Dachówki ceramiczne nie ulegają zniszczeniu przez dziesiątki lat, są wytrzymałe i ognioodporne, niewrażliwe na warunki atmosferyczne, mrozoodpome i nienasiąkliwe, a jednocześnie, dzięki włoskowatym porom, „oddychają”. Dobrze znoszą kondensację … Czytaj dalej . . .