Okna i drzwi zewnętrzne

Umiejętny dobór okien i drzwi w budynku nie tylko umożliwia dostęp właściwej ilości światła, ale w ogromnym stopniu kształtuje jego indywidualny charakter i atmosferę wnętrza.
Okna, drzwi balkonowe i drzwi wejściowe są integralną częścią ściany zewnętrznej budynku i w związku z tym pełnić muszą przynależne temu funkcje:
•    Ochrona wnętrza budynku przed czynnikami atmosferycznymi, jak wiatr i deszcz oraz przed stratami ciepła z ogrzewanych pomieszczeń użytkowych.
•    Ochrona przed ciepłem i promieniowaniem słonecznym.
•    Ochrona wnętrza przed szkodliwymi wpływami otoczenia … Czytaj dalej . . .

Zwiększenie izolacyjności okien

Rozwiązania pozwalające na zwiększenie izolacyjności okien:

•    Niskoemisyjne powłoki na wewnętrznych stronach szyb, które zmniejszają straty ciepła przez promieniowanie. Powłoki odbijają promienie cieplne do wnętrza pomieszczenia (w zimie) oraz zatrzymują część promieniowania słonecznego (w okresie letnim).
– oszklenie popularne z szybą wypełnioną argonem z jedną powłoką niskoemisyjnąna szybie zewnętrznej (U szyby = 1,1 W/m²K)
– oszklenie podwójne z dwoma powłokami niskoemisyjnymi na szybie zewnętrznej i wewnętrznej ( U szyby = 1,0 W/m²K)
– rozwiązanie energooszczędne to oszklenie potrójne z dwoma … Czytaj dalej . . .

Metody osuszania budynków

Metody osuszania budynków – W starych budynkach nie posiadających poziomej izolacji wodoszczelnej problem stanowi zjawisko kapilarnego podciągania wilgoci w zawilgoconych ścianach piwnicznych Osuszanie budynków jest również konieczne w sytuacji, gdy uszkodzona została izolacja pozioma budynku a jej odbudowa nie jest możliwa bez ogromnej ingerencji w konstrukcję. Skutecznym sposobem zabezpieczenia przeciwwilgociowego w budynkach istniejących jest wykonywanie poziomej przepony przeciwwilgociowej.

Metoda iniekcji krystalicznej polega na wierceniu głębokich otworów w równoległych ścianach budynku, z zachowaniem równych odstępów. Do otworów wprowadza się wodny roztwór … Czytaj dalej . . .

Wełna mineralna

Określenie „wełna mineralna” obejmuje wełnę kamienną i szklaną. Wełna mineralna jest naturalnym materiałem izolacyjnym. Kamienna jest produkowana z bazaltu, szklana z piasku kwarcowego i stłuczki szklanej. Z 1 m3 kamienia lub szkła otrzymuje się średnio 60 m3 gotowych wyrobów z wełny mineralnej. Parametry techniczne i użytkowe wełny mineralnej zależą od struktury wyrobu, która może być zaburzona, równoległa lub prostopadła do płaszczyzny płyt a także od zastosowanych dodatków (lepiszczy, środków hydrofobizujacych) i gęstości objętościowej wyrobu.

Wełna skalna

Podstawowym surowcem jest naturalny … Czytaj dalej . . .

Okna drewniane

Korzystne właściwości materiałowe drewna, jak niski współczynnik przewodzenia ciepła (sosna4 świerk I = 0,14 W/mK), wysoki współczynnik sprężystości (E = 10000-17000 N/mm2), łatwość obróbki i możliwość nadania dowolnego kształtu i barwy oraz relatywnie niska cena powodują, że drewno jest najpopularniejszym materiałem do produkcji stolarki okiennej i drzwiowej. Z różnych gatunków drewna stosowanego do produkcji okien najlepiej nadaje się drewno z drzew iglastych (przede wszystkim sosna, mniej świerk i jodła), a z gatunków liściastych – mahoń.

Ramy okien produkuje się z … Czytaj dalej . . .