Izolacje przeciwwodne w renowacji starych budynków

Stare budynki najczęściej pozbawione są izolacji. Wprawdzie sytuowano je w odpowiednio dobrych warunkach hydrogeologicznych, ale przez wiele lat eksploatacji grube mury zostały tak zawilgocone, że użytkowanie pomieszczeń piwnicznych stało się niemożliwe. Na nasyconych wodą podłożach zastosowanie materiałów bitumicznych, które nie są przepuszczalne dla pary wodnej jest ryzykowne i nie sprzyja osuszeniu ścian. Podbijanie fundamentów zagraża bezpieczeństwu budynku. Inwestor rzadko też akceptuje długotrwałe roboty ziemne. W zwartej zabudowie miejskiej często nie jest możliwe odkopanie i odsłonięcie fundamentów.

tmp7b4e-2Uszczelnienie ściany od zewnątrz … Czytaj dalej . . .

Bramy garażowe

Brama garażowa uchylna z prowadnicami podsufitowymi mocowana w świetle otworu – rama ościeżnicy licowana jest do zewnętrznej strony ściany konstrukcyjnej, co umożliwia osłonięcie jej warstwą termoizolacji.

Bramy garażowe w zależności od zastosowanych rozwiązań budowlanych mogą być mocowane za otworem lub w świetle otworu.
Garaże często projektowane są w podpiwniczeniu budynku. Projektowanie wjazdu do garażu w piwnicy wiąże się na ogół ze zmniejszeniem grubości zasypu przy ławach fundamentowych poniżej wymagań związanych z głębokością przemarzania gruntu, co należy mieć na uwadze szczególnie … Czytaj dalej . . .

Właściwości okien

Szczelność i ochrona przed deszczem i wiatrem
Nieszczelność okien i drzwi ujawnia się w postaci przecieków wody deszczowej i przeciągów. Na ulewne deszcze i wiatry szczególnie narażone są styki ościeżnicy ze ścianą zewnętrzną i uszczelnienia przylgowe pomiędzy ramą a ościeżnicą. Jednocześnie jednak okna ze szczelnymi przylgami między ościeżnicą i ramą okienną wymagają zastosowania dodatkowych urządzeń do wietrzenia, zapewniających dopływ świeżego powietrza.

Ochrona przed ciepłem i słońcem
Dla ochrony przed słońcem stosuje się szyby, których przepuszczalność światła znajduje się powyżej przepuszczalności … Czytaj dalej . . .

Przyczyny nieszczelności pokryć z dachówek

Zasady montażu pokryć dachowych zawarte są w instrukcjach i normach dotyczących prowadzenia robót pokrywczych dla danego rodzaju pokrycia.
Oprócz prawidłowego ułożenia dachówek ważne jest właściwe ich zamocowanie do łat. I tak dachówka zakładkowa w strefie I wiatru, powinna być mocowana do łat dachowych, co czwarta w każdym rzędzie poziomym. Natomiast w strefach II i III obciążenia wiatrem co druga dachówka powinna być przymocowana do łat. Ponieważ często na dachach pokrytych dachówką znajdują się tzw. przebicia dachowe (kominy, wentylacja, okna dachowe), … Czytaj dalej . . .

Kotwienie i uszczelnianie okien w ościeżu

uszczelnienie oknaObciążenie z okna (wiatrem, eksploatacyjne, termiczne) powinno być przekazywane na wystarczającą ilość mocowań. Brak mocowań przy jednoczesnych obciążeniach termicznych powoduje deformacje ram i rozszczelnianie złącz. Okna osadza się w ościeżach ściany na specjalnych kotwach. Rozstaw punktów mocowań kotwami powinien wynosić maksymalnie 70 cm, a 15 cm od słupka, rygla lub narożnika.
W ścianach murowanych kotwienie uzupełnia pianka poliuretanowa wypełniająca luz montażowy pomiędzy otworem w świetle ścian a zamówieniowym, zewnętrznym wymiarem stolarki okiennej.
Otwory okienne i drzwiowe są miejscami, gdzie łączy … Czytaj dalej . . .