BRAMY SZCZECIŃSKIE: PORTOWA i KRÓLEWSKA

Obecna Brama Portowa-zwana pierwotnie Berlińską, wzniesiona została w 1724 r. w pobliżu dawnej Bramy Nowej. Pracami kierował mistrz murarski z Magdeburga, Hans Jurgen Reineke. Elewację zewnętrzną bramy wykonał w 1725 r. Bartolomeo Damart-rzeźbiarz francuskiego pochodzenia osiadły w Berlinie, nadworny artysta króla pruskiego. Zdobiona była rzeźbą i płaskorzeźbą, polichromowana i złocona. Dekorowana elewacja od strony miasta powstała znacznie później, bo dopiero w 1740 r, a jej twórcą był rzeźbiarz szczeciński Meyer (nieznanego imienia).

Brama zwana od 1741 r. aż do dzisiaj … Czytaj dalej . . .

Cokół i opaska wokół budynku

tmp1996-1Rozwiązania opaski wokół budynku oraz zalecane wysokości wyprowadzenia pionowej izolacji przeciwwodnej.

W pasie cokołu budynku, położonym bezpośrednio nad przylegającym terenem, ściany zewnętrzne narażone są na szczególnie silne działanie opadów atmosferycznych, wilgoci gruntowej, wody rozbryzgowej i wahań temperatury.

Wymogi dotyczące styku ścian zewnętrznych z fundamentem:

•    Pionowa izolacja przeciwwilgociowa powinna być wyprowadzona na cokół budynku na wysokość min. 30-50 cm nad poziom terenu. Izolacja pionowa ścian fundamentowych (piwnicznych) powinna być szczelnie połączona z izolacją poziomą, odcinającą ściany przed kapilarnym podciąganiem wilgoci.… Czytaj dalej . . .

Bramy Szczecińskie

Bramy szczecińskie są pozostałościami fortyfikacji miejskich wielokrotnie przekształcanych w ciągu wieków.
Średniowieczne obwarowania przetrwały do połowy XVI w. Po przejęciu Szczecina przez Szwedów rozpoczęto szeroko zakrojone prace fortyfikacyjne, w wyniku których miasto stało się jedną z potężniejszych fortec europejskich. Wewnątrz nowych obwarowań (9 bastionów i Szaniec Gwiaździsty) pozostawiono mury średniowieczne, które rozebrano dopiero za czasów panowania pruskiego. Podczas kolejnych zmagań prusko-szwedzkich obwarowania uległy częściowemu zniszczeniu. Rozpoczęto ich generalną przebudowę w r. 1724, po przejęciu miasta przez Prusy (w 1713r.). Projektantem … Czytaj dalej . . .

Wentylacja pomieszczeń

Wentylacja pomieszczeń to usunięcie powietrza zużytego i wprowadzenie w to miejsce – świeżego powietrza z zewnątrz.

Wymiana wentylacyjna odbywa się w wyniku:
•    Odpływu powietrza zużytego poprzez pionowe przewody wentylacyjne, przy czym wentylacja może być grawitacyjna lub mechaniczna, wymuszona,
•    Napływu powietrza świeżego poprzez okna lub otwory w ścianach zewnętrznych.

Prawidłowa wentylacja jest bardzo ważna ze względu na usuwanie zanieczyszczeń, takich jak dwutlenek węgla (powstający na skutek oddychania ludzi, spalania gazu itp.), para wodna, różne zapachy. Niesprawna wentylacja to szybko … Czytaj dalej . . .

Poprawa wymiany powietrza w mieszkaniu

Metody i narzędzia służące poprawie wymiany powietrza:

Okucia okienne z funkcją mikrouchylenia.
Niektóre typy okuć mają możliwość ustawienia w pozycji minimalnego uchylenia (jedno- lub wielopozycyjne). Rozwiązanie takie zapewnia wymianę powietrza w sposób analogiczny do stosowanego dawniej lufcika. Wielkość napływu powietrza mieści się w przedziale od 5 do 20 m3/h. Przepływ powietrza jest jednak niekontrolowany i zależny od warunków atmosferycznych. Ponadto uchylenie nie zapewnia szczelności na przenikanie wody opadowej.

Rozszczelnianie okien poprzez wycinanie uszczelek lub stosowanie specjalnych uszczelek.
Aby zapewnić infiltrację … Czytaj dalej . . .