BRAMY SZCZECIŃSKIE: PORTOWA i KRÓLEWSKA

Obecna Brama Portowa-zwana pierwotnie Berlińską, wzniesiona została w 1724 r. w pobliżu dawnej Bramy Nowej. Pracami kierował mistrz murarski z Magdeburga, Hans Jurgen Reineke. Elewację zewnętrzną bramy wykonał w 1725 r. Bartolomeo Damart-rzeźbiarz francuskiego pochodzenia osiadły w Berlinie, nadworny artysta króla pruskiego. Zdobiona była rzeźbą i płaskorzeźbą, polichromowana i złocona. Dekorowana elewacja od strony miasta powstała znacznie później, bo dopiero w 1740 r, a jej twórcą był rzeźbiarz szczeciński Meyer (nieznanego imienia).

Brama zwana od 1741 r. aż do dzisiaj … Czytaj dalej . . .

Cokół i opaska wokół budynku

tmp1996-1Rozwiązania opaski wokół budynku oraz zalecane wysokości wyprowadzenia pionowej izolacji przeciwwodnej.

W pasie cokołu budynku, położonym bezpośrednio nad przylegającym terenem, ściany zewnętrzne narażone są na szczególnie silne działanie opadów atmosferycznych, wilgoci gruntowej, wody rozbryzgowej i wahań temperatury.

Wymogi dotyczące styku ścian zewnętrznych z fundamentem:

•    Pionowa izolacja przeciwwilgociowa powinna być wyprowadzona na cokół budynku na wysokość min. 30-50 cm nad poziom terenu. Izolacja pionowa ścian fundamentowych (piwnicznych) powinna być szczelnie połączona z izolacją poziomą, odcinającą ściany przed kapilarnym podciąganiem wilgoci.… Czytaj dalej . . .

Okna i drzwi zewnętrzne

Umiejętny dobór okien i drzwi w budynku nie tylko umożliwia dostęp właściwej ilości światła, ale w ogromnym stopniu kształtuje jego indywidualny charakter i atmosferę wnętrza.
Okna, drzwi balkonowe i drzwi wejściowe są integralną częścią ściany zewnętrznej budynku i w związku z tym pełnić muszą przynależne temu funkcje:
•    Ochrona wnętrza budynku przed czynnikami atmosferycznymi, jak wiatr i deszcz oraz przed stratami ciepła z ogrzewanych pomieszczeń użytkowych.
•    Ochrona przed ciepłem i promieniowaniem słonecznym.
•    Ochrona wnętrza przed szkodliwymi wpływami otoczenia … Czytaj dalej . . .

Izolacje przeciwwodne w renowacji starych budynków

Stare budynki najczęściej pozbawione są izolacji. Wprawdzie sytuowano je w odpowiednio dobrych warunkach hydrogeologicznych, ale przez wiele lat eksploatacji grube mury zostały tak zawilgocone, że użytkowanie pomieszczeń piwnicznych stało się niemożliwe. Na nasyconych wodą podłożach zastosowanie materiałów bitumicznych, które nie są przepuszczalne dla pary wodnej jest ryzykowne i nie sprzyja osuszeniu ścian. Podbijanie fundamentów zagraża bezpieczeństwu budynku. Inwestor rzadko też akceptuje długotrwałe roboty ziemne. W zwartej zabudowie miejskiej często nie jest możliwe odkopanie i odsłonięcie fundamentów.

tmp7b4e-2Uszczelnienie ściany od zewnątrz … Czytaj dalej . . .

Bramy garażowe

Brama garażowa uchylna z prowadnicami podsufitowymi mocowana w świetle otworu – rama ościeżnicy licowana jest do zewnętrznej strony ściany konstrukcyjnej, co umożliwia osłonięcie jej warstwą termoizolacji.

Bramy garażowe w zależności od zastosowanych rozwiązań budowlanych mogą być mocowane za otworem lub w świetle otworu.
Garaże często projektowane są w podpiwniczeniu budynku. Projektowanie wjazdu do garażu w piwnicy wiąże się na ogół ze zmniejszeniem grubości zasypu przy ławach fundamentowych poniżej wymagań związanych z głębokością przemarzania gruntu, co należy mieć na uwadze szczególnie … Czytaj dalej . . .