BRAMY SZCZECIŃSKIE: PORTOWA i KRÓLEWSKA

Obecna Brama Portowa-zwana pierwotnie Berlińską, wzniesiona została w 1724 r. w pobliżu dawnej Bramy Nowej. Pracami kierował mistrz murarski z Magdeburga, Hans Jurgen Reineke. Elewację zewnętrzną bramy wykonał w 1725 r. Bartolomeo Damart-rzeźbiarz francuskiego pochodzenia osiadły w Berlinie, nadworny artysta króla pruskiego. Zdobiona była rzeźbą i płaskorzeźbą, polichromowana i złocona. Dekorowana elewacja od strony miasta powstała znacznie później, bo dopiero w 1740 r, a jej twórcą był rzeźbiarz szczeciński Meyer (nieznanego imienia).

Brama zwana od 1741 r. aż do dzisiaj … Czytaj dalej . . .

Cokół i opaska wokół budynku

tmp1996-1Rozwiązania opaski wokół budynku oraz zalecane wysokości wyprowadzenia pionowej izolacji przeciwwodnej.

W pasie cokołu budynku, położonym bezpośrednio nad przylegającym terenem, ściany zewnętrzne narażone są na szczególnie silne działanie opadów atmosferycznych, wilgoci gruntowej, wody rozbryzgowej i wahań temperatury.

Wymogi dotyczące styku ścian zewnętrznych z fundamentem:

•    Pionowa izolacja przeciwwilgociowa powinna być wyprowadzona na cokół budynku na wysokość min. 30-50 cm nad poziom terenu. Izolacja pionowa ścian fundamentowych (piwnicznych) powinna być szczelnie połączona z izolacją poziomą, odcinającą ściany przed kapilarnym podciąganiem wilgoci.… Czytaj dalej . . .