Właściwości okien

Szczelność i ochrona przed deszczem i wiatrem
Nieszczelność okien i drzwi ujawnia się w postaci przecieków wody deszczowej i przeciągów. Na ulewne deszcze i wiatry szczególnie narażone są styki ościeżnicy ze ścianą zewnętrzną i uszczelnienia przylgowe pomiędzy ramą a ościeżnicą. Jednocześnie jednak okna ze szczelnymi przylgami między ościeżnicą i ramą okienną wymagają zastosowania dodatkowych urządzeń do wietrzenia, zapewniających dopływ świeżego powietrza.

Ochrona przed ciepłem i słońcem
Dla ochrony przed słońcem stosuje się szyby, których przepuszczalność światła znajduje się powyżej przepuszczalności … Czytaj dalej . . .

Metody osuszania budynków

Metody osuszania budynków – W starych budynkach nie posiadających poziomej izolacji wodoszczelnej problem stanowi zjawisko kapilarnego podciągania wilgoci w zawilgoconych ścianach piwnicznych Osuszanie budynków jest również konieczne w sytuacji, gdy uszkodzona została izolacja pozioma budynku a jej odbudowa nie jest możliwa bez ogromnej ingerencji w konstrukcję. Skutecznym sposobem zabezpieczenia przeciwwilgociowego w budynkach istniejących jest wykonywanie poziomej przepony przeciwwilgociowej.

Metoda iniekcji krystalicznej polega na wierceniu głębokich otworów w równoległych ścianach budynku, z zachowaniem równych odstępów. Do otworów wprowadza się wodny roztwór … Czytaj dalej . . .