Poprawa wymiany powietrza w mieszkaniu

Metody i narzędzia służące poprawie wymiany powietrza:

Okucia okienne z funkcją mikrouchylenia.
Niektóre typy okuć mają możliwość ustawienia w pozycji minimalnego uchylenia (jedno- lub wielopozycyjne). Rozwiązanie takie zapewnia wymianę powietrza w sposób analogiczny do stosowanego dawniej lufcika. Wielkość napływu powietrza mieści się w przedziale od 5 do 20 m3/h. Przepływ powietrza jest jednak niekontrolowany i zależny od warunków atmosferycznych. Ponadto uchylenie nie zapewnia szczelności na przenikanie wody opadowej.

Rozszczelnianie okien poprzez wycinanie uszczelek lub stosowanie specjalnych uszczelek.
Aby zapewnić infiltrację … Czytaj dalej . . .

Wełna mineralna

Określenie „wełna mineralna” obejmuje wełnę kamienną i szklaną. Wełna mineralna jest naturalnym materiałem izolacyjnym. Kamienna jest produkowana z bazaltu, szklana z piasku kwarcowego i stłuczki szklanej. Z 1 m3 kamienia lub szkła otrzymuje się średnio 60 m3 gotowych wyrobów z wełny mineralnej. Parametry techniczne i użytkowe wełny mineralnej zależą od struktury wyrobu, która może być zaburzona, równoległa lub prostopadła do płaszczyzny płyt a także od zastosowanych dodatków (lepiszczy, środków hydrofobizujacych) i gęstości objętościowej wyrobu.

Wełna skalna

Podstawowym surowcem jest naturalny … Czytaj dalej . . .