Okna drewniane

Korzystne właściwości materiałowe drewna, jak niski współczynnik przewodzenia ciepła (sosna4 świerk I = 0,14 W/mK), wysoki współczynnik sprężystości (E = 10000-17000 N/mm2), łatwość obróbki i możliwość nadania dowolnego kształtu i barwy oraz relatywnie niska cena powodują, że drewno jest najpopularniejszym materiałem do produkcji stolarki okiennej i drzwiowej. Z różnych gatunków drewna stosowanego do produkcji okien najlepiej nadaje się drewno z drzew iglastych (przede wszystkim sosna, mniej świerk i jodła), a z gatunków liściastych – mahoń.

Ramy okien produkuje się z … Czytaj dalej . . .

Objawy zniszczeń w zabytkowych budowlach murowanych

Budowle i konstrukcje murowane z biegiem czasu ulegają procesom destrukcyjnym, których przebieg bywa bardzo różnorodny i zależy zarówno od własności fizykochemicznych materiałów, jak też rodzaju konstrukcji, wieku budowli, warunków pracy, zdarzeń losowych itp. Niektóre z procesów destrukcyjnych przebiegają bardzo powoli, wywołując w elementach konstrukcyjnych i materiałach nie zawsze nawet uchwytne i dostrzegalne zmiany lub odkształcenia. Do takich między innymi należą również odkształcenia, które powstają wskutek nieprzerwanie działającej siły ciężkości. W tym przypadku po dłuższym czasie powstają nieznaczne ugięcia stropów, osiadanie … Czytaj dalej . . .