Zasady krycia dachów dachówką

Zasady krycia dachów dachówką.
Wielkość nachylenia połaci dachowych powinna wynosić od 40% do 120%. W przypadku mniejszych nachyleń wymagane jest dodatkowe zabezpieczenie dachu, jak np. folia wstępnego krycia, szczelny dach spodni.

a.    Materiały stosowane na podkład pod pokrycie:
♦    Łaty drewniane – powinny mieć minimalny przekrój 38×50. Wymagają one pełnej impregnacji, muszą posiadać przynajmniej trzy ostre krawędzie. Dopuszczalne są oflisy zwrócone w stronę okapu. Nie dopuszcza się obecności kory.
♦    Kontrłaty i łaty stalowe – mogą być stosowane po uprzednim … Czytaj dalej . . .