Szklane ściany osłonowe

We współczesnej architekturze coraz częściej stosowane są przeszklone ściany osłonowe. Systemy szklanych ścian osłonowych umożliwiają konstruowanie przeszklonych elewacji ekskluzywnych i reprezentacyjnych budynków takich jak: banki, hotele, urzędy, biurowce itp.

Systemy szklanych ścian osłonowych:

•    Systemy o konstrukcji słupowo-ryglowej – Elementami samonośnej konstrukcji ściany są pionowe słupki i poziome rygle. Słupki mocowane są do konstrukcji nośnej budynku tworząc pola, które podzielone są ryglami na powierzchnie kwadratowe lub prostokątne, przeznaczone do wypełnienia elementami oszklenia (pojedyncze szyby lub zestawy szklane) lub izolacyjnymi płytami … Czytaj dalej . . .

Nadproża w ścianach systemu POROTHERM

tmpe50e-4Rozwiązanie otworu okiennego w systemie POROTHERM z zastosowaniem wysokich nadproży POROTHERM 23,8

Drugi rodzaj nadproży stosowanych do wykonywania otworów okiennych w omawianym systemie to prefabrykowane nadproża ceramiczno-żelbe-towe POROTHERM 23,8. Nadproża te składają się z poryzowanych kształtek ceramicznych, zbrojenia kratownicowego i betonu B-25. Ceramiczna powierzchnia nadproży i pustaków ściennych stanowi jednolite podłoże pod tynk, dzięki czemu na otynkowanej ścianie nie ma spękań na granicy nadproże-ściana.

Nadproża POROTHERM 23,8 układa się stroną węższą (na wysokość) na zaprawie cementowej grubości 12 mm, stroną … Czytaj dalej . . .

Nadproża w ścianach systemu POROTHERM

tmpe9b9-3Zastosowanie nadmurowywanych nadproży POROTHERM 11,5 w otworze okiennym ściany systemu POROTHERM

Do wykonania otworów okiennych w ścianie jednowarstwowej stosuje się prefabrykowane nadproża ceramiczno-żelbetowe. Ich ceramiczna powierzchnia w połączeniu ze ścianą z pustaków POROTHERM 44 P+W daje jednolite podłoże pod tynk.

Przedstawione na rysunku nadproża POROTHERM 11,5 to nadproża niskie o małym przekroju, przeznaczone do nadmurowania warstwami cegieł. Układ belek nadprożowych zależy od grubości ściany. W ścianie z pustaków POROTHERM 44 P+W nadproże składa się z trzech belek nadprożowych POROTHERM 11,5 … Czytaj dalej . . .

Przyziemie w budynkach w systemie POROTHERM

tmpdad2-1Przyziemie budynku niepodpiwniczonego z podłogą na gruncie, wykonanego w technologii POROTHERM z ceglaną ścianą fundamentową.

Ławy fundamentowe powinny być wykonane na głębokości poniżej strefy przemarzania gruntu, wynoszącej dla polskiej strefy klimatycznej od -0,8 do -1,2 m, stąd ściany fundamentowe w budynku niepodpiwniczonym są stosunkowo wysokie. Można je wykonać z cegły pełnej lub z betonu.

Pozioma izolacja przeciwwodna podłogi na gruncie wywinięta jest w pionową izolację ścian fundamentowych. Izolacja przeciwwodna, chroniąca ściany przed kapilarnym podciąganiem wilgoci, powinna znajdować się powyżej zasięgu … Czytaj dalej . . .

Przyziemie w budynkach w systemie POROTHERM

tmp9c41-1Pozioma izolacja przeciwwodna podłogi w piwnicy doprowadzona jest aż do zewnętrznego brzegu ław fundamentowych. Po wymurowaniu ścian piwnicznych stanowi ona zabezpieczenie przed kapilarnym podciąganiem wilgoci w strukturę muru. Izolacja pionowa ścian piwnicznych jest wywinięta na ławy fundamentowe. Klin z zaprawy wodoszczelnej dodatkowo uszczelnia styk ław fundamentowych ze ścianami.

W części poniżej poziomu terenu ściana piwniczna wykonana jest z pustaków POROTHERM 44 P+W. Izolacja przeciwwodna jest dodatkowo zabezpieczona membranąpolietylenowąprzed uszkodzeniami mechanicznymi związanymi z naporem ziemi zasypowej. Powyżej poziomu terenu ściana piwniczna … Czytaj dalej . . .