Zabezpieczenie budynku przy zapadaniu się podłożu wskutek podziemnych wyrobisk cz.1

Naruszenie przyrodniczej stabilności podłoża mogą wywołać różne przyczyny: niewłaściwa eksploatacja podziemna podłoża i naziemna terenu, infiltracja wód pochodzenia atmosferycznego lub z nieszczelnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wstrząsy wywołane ruchem pojazdów lub eksplozją, przekroczenie naprężeń granicznych w podłożu i inne. Naruszenie stabilności podłoża w niektórych przypadkach występuje niewymuszenie i powoli, w innych znowu objawia się nagle i powoduje poważne katastrofy budowlane. W praktyce konserwatorskiej można napotkać rozmaite przypadki. Zagadnienia te przeważnie są bardzo trudne i wymagają indywidualnego podejścia, niemniej jednak na … Czytaj dalej . . .

Temperatura dachu w zależności od koloru dachu

Maksymalne i minimalne temperatury kolorowych blach fałdowych stosowanych w lekkiej obudowie

Ochronne powłoki antykorozyjne z tworzyw sztucznych na powierzchniach blach fałdowych obejmują całą gamę różnych kolorów. W praktyce jednak podczas eksploatacji obiektów w wyniku zapylenia i zabrudzenia powierzchni blach, w miarę upływu czasu, pierwotny kolor blachy ulega zmianie. Dlatego najlepiej dzielić kolory w zależności od rodzaju ich odcienia. Zgodnie z przepisami szwedzkimi w praktyce rozróżnia się trzy rodzaje odcieni blach fałdowych: czarny, ciemny i jasny, dla których odpowiednie dane temperatur … Czytaj dalej . . .

Zabezpieczenie budynków zabytkowych przy ruchach podłoża i terenu

Zabezpieczenie budynków przy ruchach podłoża i terenu należy do najbardziej skomplikowanych zagadnień technicznych. Sprowadzają się one do dwu podstawowych problemów: polepszenia warunków gruntowych i dostosowania konstrukcji budynku do pracy w danym środowisku.

Najtrudniej jest ustalić metody zabezpieczenia, gdy mamy do czynienia z przypadkami związanymi z anomalnymi cechami gruntu, bowiem nawet szczegółowe badania właściwości mechanicznych gruntu mogą nie wykazać źródeł powodujących uszkodzenia.

Niemniej złożona bywa problematyka w przypadku deformacji gruntu, aczkolwiek można tu łatwiej stwierdzić, na podstawie analizy przekrojów geotechnicznych, uwarstwienie … Czytaj dalej . . .

POKRYCIA Z DACHÓWKI BITUMICZNEJ

tmpdd2-1Dachówki bitumiczne, zwane też gontami bitumicznymi, to nowoczesne, trwale, estetyczne i łatwe w układaniu pokrycie dachowe. Są szeroko rozpowszechnionym materiałem pokrywczym, stosowanym do krycia dachów o różnych kształtach w budownictwie indywidualnym, obiektach stylowych, wypoczynkowych, a także przemysłowych.

Gonty bitumiczne wykonane są z włókna szklanego, impregnowanego, pokrytego masą bitumiczną i posypką mineralną lub ceramiczną, dającego wysoką estetykę i odporność na wpływy atmosferyczne. Płaszczyzna spodnia jest samoprzylepna, w czasie składowania zabezpieczona folią polietylenową przed samosklejeniem.

Dachówki bitumiczne są miękkie, lekkie, łatwo je … Czytaj dalej . . .

Wentylowane podłogi na gruncie

tmpa8a4-1Wentylowana podłoga z drewnianych desek na legarach jest alternatywą dla ciężkiej podłogi na gruncie wykonanej z płyty betonowej. Najprostszą wersję takiej podłogi stanowią legary oparte na ułożonych płasko pojedynczych cegłach. Ocieplenie z wełny mineralnej rozłożone jest na folii przeciwwilgociowej na zagęszczonej podsypce piaskowej.

 

tmpb0e7-1Podłoga z desek na drewnianych legarach opartych na ceglanych słupkach umożliwia pośrednie doprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz do wnętrza, dzięki czemu zapobiega się zjawisku hermetyzacji budynku.

Ocieplenie założone jest pomiędzy legarami (tworząc wentylowaną przestrzeń podpodłogową).… Czytaj dalej . . .