Zabezpieczenie budynku przy zapadaniu się podłożu wskutek podziemnych wyrobisk cz.2

W większości przypadków pierwszymi objawami grożącej katastrofy są nagłe spękania i zarysowania budynków albo tworzenie się zapadlisk, szczelin i lejów na powierzchni terenu. Katastrofy budowlane, a nawet zapadanie budynków pod …

Zabezpieczenie budynku przy zapadaniu się podłożu wskutek podziemnych wyrobisk cz.1

Naruszenie przyrodniczej stabilności podłoża mogą wywołać różne przyczyny: niewłaściwa eksploatacja podziemna podłoża i naziemna terenu, infiltracja wód pochodzenia atmosferycznego lub z nieszczelnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, wstrząsy wywołane ruchem pojazdów …