Temperatury na powierzchniach dachów zimą

Również w okresie zimowym pod wpływem insolacji powstają duże różnice między temperaturą na powierzchniach dachów a temperaturą otaczającego powietrza. Jakkolwiek różnice te są mniejsze niż w okresie letnim, na co wskazują wyniki badań, to jednak ich wartości wywierają znaczny wpływ na odkształcenia i naprężenia w elementach pokrycia i konstrukcji wsporczej dachów.
Szczególnie duże różnice temperatur powstają na powierzchniach dachów o kolorach ciemnych i czarnych. Znaczący wpływ na wielkość tych różnic podczas zimy ma również prędkość wiatru. Na podstawce wyników obliczeń … Czytaj dalej . . .

Kruszywa mineralne

Kruszywa mineralne uzyskuje się przez mechaniczną obróbkę surowców skalnych.

Kryteria podziału kruszyw mineralnych:

1. Ze względu na rodzaj surowca skalnego i sposób uzyskania:

• Kruszywa naturalne (niekruszone albo kruszone)

– Piasek – kruszywo o wielkości ziaren do 2 mm. W budownictwie stosowany do produkcji zapraw budowlanych, betonów lub do budowy i utrzymania dróg i ulic. Piasek może być sprzedawany jako rzeczny lub kopalniany. Jednostką miary jest 1 m3. Ze względu na różny stopień zawilgocenia kruszywa, należy przyjąć, że masa 1 … Czytaj dalej . . .