Wpływ promieniowania słońca na odkształcenia dachów z blach fałdowych

Wpływ promieniowania słonecznego na temperaturę powierzchni dachu w okresie letnim i zimowym.
Wahania temperatur na powierzchniach dachów wywołane czynnikami atmosferycznymi wywierają zasadniczy wpływ na trwałość konstrukcji przekryć dachowych oraz na wielkość strat cieplnych w okresie zimowym. Trwałość konstrukcji dachowej zależy między innymi od różnicy temperatur między temperaturą w czasie montażu a temperaturą w czasie eksploatacji. Różnice te należy uwzględnić już na etapie projektowania przekryć, zwłaszcza bez-papowych, o pokryciu z blach fałdowych.
Nieuwzględnienie podczas projektowania dachów odkształceń pokrycia, spowodowanych wahaniami temperatur, … Czytaj dalej . . .

Beton i domieszki do betonów

Beton jest to materiał konstrukcyjny powstający w wyniku dojrzewania, wiązania i twardnienia mieszanki kruszywa, spoiwa i wody, z ewentualnym dodatkiem domieszek modyfikujących właściwości (np.. poprzez dodanie środków gazotwórczych otrzymujemy betony komórkowe).

Podział betonów ze względu na gęstość pozorną:

•    Lekkie – o gęstości pozornej mniejszej niż 1800 kg/m3.
•    Zwykłe – o gęstości pozornej od 1800 do 2600 kg/m3.
•    Ciężkie – o gęstości pozornej większej niż 2600 kg/m3 Podstawowym parametrem charakteryzującym beton jest klasa, oznaczająca wytrzymałość na ściskanie mierzoną … Czytaj dalej . . .