Rodzaje robót przy konserwacji zabytków

Roboty konserwatorskie przy zabytkach budownictwa murowanego mają bardzo specyficzny i skomplikowany charakter: obejmują one różnorodną problematykę techniczną, która w większym lub mniejszym stopniu musi być dostosowana lub podporządkowana zagadnieniom estetycznym. Stąd powstaje duża trudność w jednoznacznym określeniu nazw, które by z jednej strony precyzowały rodzaje i zakres robót budowlanych, z drugiej zaś uwzględniały zakres czynności konserwatorskich.

Współczesna praktyka konserwatorska stosuje terminologię określającą:
a)    rodzaje i zakres robót budowlanych,
b)    rodzaje i charakter zabiegów konserwatorskich,
c) inne czynności techniczne, które w … Czytaj dalej . . .

Drewno w budownictwie

Drewno jest materiałem budowlanym stosowanym w konstrukcjach ściennych i dachowych, do produkcji okien i drzwi, układania podłóg, wykańczania ścian różnego rodzaju okładzinami oraz do wykonywania deskowań (szalunków) konstrukcji betonowych.

Drewno konstrukcyjne jest podzielone na klasy wytrzymałości, różniące się właściwościami mechanicznymi.

Podstawowym półproduktem drzewnym, otrzymywanym przez podłużne piłowanie (przetarcie) drewna okrągłego (pni drewnianych) jest tarcica.

Tarcicę dzielimy na tarcicę iglastą i tarcicę liściastą. Na elementy konstrukcji budowlanych zasadniczo stosuje się drewno iglaste. Stosowanie drewna liściastego jest dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach. … Czytaj dalej . . .