Izolacja przeciwwodna przyziemia w budynku nowowznoszonym

tmp166a-1Bitumiczna izolacja przeciwwodna murów fundamentowych

Nowoczesne izolacyjne materiały bitumiczno-kauczukowe są elastyczne i podatne na odkształcenia podłoża. Dzięki łatwości stosowania i zdolności do krycia rys w podłożu (nawet do 5 mm szerokości) są obecnie najczęściej stosowanymi materiałami do izolacji pionowych murów fundamentowych. Nie zawierają rozpuszczalników, nie wymagają specjalistycznego sprzętu, np. palników gazowych. Ich przydatność jest największa w obiektach nowo wznoszonych, które w miarę wzrastania obciążeń jeszcze przez wiele miesięcy osiadają i ulegają normalnym deformacjom.

Wyróżnić można dwa rodzaje materiałów bitumiczno-kauczukowych: masę … Czytaj dalej . . .

Naprawa wadliwej izolacji przeciwwodnej

tmpad70-1Usunięcie usterki w izolacji przeciwwodnej na styku ścian piwnicznych z posadzką i lawami fundamentowymi.

Po latach użytkowania budynku zdarza się, że nawet w korzystnych warunkach hydrogeologicznych w podpiwniczeniu może pojawić się wilgoć. Zawilgocenie najczęściej widoczne jest na styku ściany zewnętrznej i posadzki, a przyczyną może być niestaranne wykonanie izolacji poziomej ścian i brak jej połączenia z poziomą izolacją posadzki. Wnikanie wilgoci następuje przez uszkodzenia izolacji przeciwwodnej, co z kolei powodowane jest niezależnym osiadaniem ław i płyty podłogowej. Sytuacja taka ma … Czytaj dalej . . .