Systemy drenażowe

tmpc6bb-1Drenaż opaskowy oraz opaskowy i powierzchniowy.

Instalacja drenarska powinna być zaprojektowana jako zamknięta opaska wokół całego budynku. Rury drenarskie układa się z min. 0,5% spadkiem, 20 cm poniżej górnej powierzchni płyty fundamentowej i poziomej izolacji wodoszczelnej piwnic. Ciągi drenarskie obsypane są ze wszystkich stron 15 cm warstwą grubego żwiru i zabezpieczone przed zamuleniem włókniną filtracyjną. Odpływ nadmiaru wody spod płyty fundamentowej do drenażu opaskowego zapewniają otwory o średnicy 5 cm wykonane w ławach fundamentowych.

Przy dużym napływie wody na płytę … Czytaj dalej . . .

Systemy drenażowe

tmpfc00-1Schemat zależności między wielkością napływu wody na 1 m2 budowli a typem gruntu rodzimego.

Woda spiętrzona, warstwowa i infiltracyjna występująca w gruncie stanowi ciągłe zagrożenie dla zewnętrznych ścian piwnic. Wg statystyk 90% szkód budowlanych w obrębie piwnic spowodowanych jest przez zawilgocenie. Przeciwwodne powłoki izolacyjne budynków są wystarczającym zabezpieczeniem przed wilgocią gruntową pod warunkiem, że woda nie spiętrzy się powyżej poziomu płyty fundamentu.

Zabezpieczeniem przed spiętrzaniem się wody przy ścianach piwnicznych budynków jest właściwie dobrany system drenażu, który może przejąć nadmiar … Czytaj dalej . . .